Poslanstvo Založbe ZRC, ki v okviru ZRC SAZU deluje  kot enota za založniško in izdajateljsko dejavnost, je opravljanje treh, med seboj tesno prepletenih dejavnosti: produkcije ter založništva znanstvene literature, prodaje knjig in promocije znanstvenih dosežkov.

1. Produkcija. Založba ZRC je specializirana za izdaje znanstvene in strokovne literature predvsem s področja humanističnih ved, založniški program pa zajema tudi nekatere družboslovne in naravoslovne vede in izdaje s področja družbenomedicinskih in sorodnih ved. Založba zalaga in izdaja izvirne znanstvene in strokovne monografije, prevode znanstvene literature, slovarje, kritične izdaje virov, znanstvene in strokovne revije, kartografska dela, strokovne priročnike itd. Poleg knjižne produkcije dejavnost založbe obsega tudi izdaje del v obliki elektronskih medijev (CD-plošče, prosto dostopne spletne publikacije) in avdiovizualno produkcijo (znanstveno-dokumentarni filmi).

Člani založniškega sveta Založbe ZRC so (od decembra 2013): doc. dr. Helena Dobrovoljc, izr. prof. dr. Jurij Fikfak, dr. Franci Gabrovšek, dr. Katarina Keber, doc. dr. Peter Klepec, doc. dr. Metoda Kokole, dr. Drago Perko, mag. Aleš Pogačnik (po funkciji), dr. Urša Šivic, dr. Borut Toškan.

2. Prodaja. Založba ZRC ima vzpostavljeno široko tržno mrežo, skrbi tudi za distribucijo dvanajstih znanstvenih revij ZRC SAZU. Publikacije lahko naročate prek svetovnega spleta, (elektronske) pošte, telefona in faksa ter kupite v večini dobro založenih slovenskih knjigarn. Zadnje, v drugih knjigarnah raprodane izvode boste vedno našli v Knjigarni Azil na Novem trgu 2 v Ljubljani (odprto med tednom od 10h do 20h, v soboto od 10h do 14h). Knjigarna Azila je tudi edina knjigarna, v kateri knjige Založbe ZRC lahko kupite po klubskih cenah.

Na Hrvaškem so publikacije Založbe ZRC dosegljive v knjigarni Dominović.

 

3. Promocija. Osrednji predstavitveni prostor dejavnosti ZRC SAZU je Atrij ZRC. Tiskovne konference založbe in drugih inštitutov, kot tudi znanstveni simpoziji, se odvijajo tudi v dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 ter v Mali ali Prešernovi dvorani na Novem trgu 4.

 

KNJIŽNI KLUB ZALOŽBE ZRC

Založba ZRC preko knjižnega kluba ponuja možnost nakupa svojih publikacij po dostopnejših cenah. Klub omogoča popuste od 5 do 60 % pri nakupu knjig in zgoščenk. Član kluba lahko po klubskih cenah na spletnem portalu Založbe ZRC (knjige pošiljamo po povzetju, poštnina ni vključena v ceno) in v Knjigarni Azil. Klub svojim članom ponuja redno obveščanje o novih izdajah in dogodkih Založbe ZRC po elektronski pošti.

  • Člani lahko kupujejo publikacije Založbe ZRC po klubskih cenah (ne veljajo za publikacije, ki so izšle po 15. 8. 2014 za obdobje 6 mesecev od začetka prodaje).
  • Člani kluba avtomatično postanejo kupci  publikacij Založbe ZRC prek spletnih strani. V klub se lahko včlanite tudi osebno, ob nakupu katerekoli publikacije Založbe ZRC v knjigarni Azil; tam so naprodaj po klubskih cenah.
  • Člani kluba se strinjajo, da po elektronski pošti prejemajo obvestila o novostih in dogodkih, ki jih organizira Založba ZRC, vendar ne več kot dvakrat na mesec. Članstvo v klubu ne prinaša drugih obveznosti. 
  • Člani kluba so lahko le fizične osebe s slovenskim poštnim naslovom. 
  • Izstop iz kluba je mogoč s pisno odjavo na narocanje@zrc-sazu.si
  • Pogoji knjižnega kluba in klubske cene ne veljajo ne za pravne osebe ne za naročila v tujino.