Zbirke/revije Založbe ZRC
no-cover
Thesaurus memoriae

Uredniki zbirke: Boris Golec, Katarina Keber, Miha Kosi
Obdobje: od 2002
Apes academicae

Urednik zbirke: Luka Vidmar
Obdobje: od 2017
no-cover
Dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije

Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik, Dan Podjed, Maja Godina Golija, Monika Kropej Telban, Tatiana Bajuk Senčar, Barbara Ivančič Kutin, Saša Poljak Istenič, Saša Babič, Katarina Šrimpf
Obdobje: od 2017
SHT
Slovenska historična topografija

Uredniški odbor: Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Obdobje: od 2016
no-cover
Dvojezični slovarji

Uredniški odbor: Marko Snoj, Oto Luthar, Aleš Pogačnik
Obdobje: od 2015
no-cover
Teoretska praksa arhitekture

Uredniški odbor: Petra Čeferin, Tadej Glažar, Rado Riha, Peter Šenk
Obdobje: od 2014
no-cover
Fran
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Uredniški odbor: Kozma Ahačič (glavni urednik), Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Marko Snoj, Peter Weiss, Mojca Žagar Karer
Obdobje: od 2014
no-cover
Novi Slovenski biografski leksikon

Uredniški odbor: Oto Luthar (vodja projekta), Barbara Šterbenc Svetina (glavna urednica), Martin Grum (tehnični urednik), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej
Obdobje: od 2013
no-cover
Folkloristični zvezki

Urednica zbirke: Marjetka Golež Kaučič
Obdobje: od 2013
no-cover
Prostor, kraj, čas

Urednika: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj
Obdobje: od 2013
no-cover
Terminologišče

Uredniški odbor: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Obdobje: od 2013
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

Uredniki zbirke: Jana Horvat, Andrej Pleterski, Anton Velušček
Obdobje: od 2012
no-cover
Slovenska glasbena dediščina

Uredniški odbor: Katarina Šter, Klemen Grabnar, Aleš Nagode (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), Metoda Kokole (glavna urednica)
Obdobje: od 2012
no-cover
Kulturni spomin

Urednica zbirke: Tanja Petrović
Obdobje: od 2011
no-cover
Ethnologica – Dissertationes

Uredniški odbor: Jurij Fikfak, Barbara Ivančič Kutin, Dan Podjed, Ingrid Slavec Gradišnik
Obdobje: od 2011
no-cover
Jezikovni atlasi

Urednica zbirke: Jožica Škofic
Obdobje: od 2011
CAPAcities

Urednika zbirke: Janez Nared, Drago Perko
Obdobje: od 2010 do 2014
no-cover
Naravne nesreče

Uredniki zbirke: Matija Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pavšek
Obdobje: od 2010
no-cover
Slovenski pravljičarji

Uredniki zbirke: Monika Kropej, Ingrid Slavec Gradišnik, Milko Matičetov
Obdobje: od 2010
Umetnostna topografija Slovenije

Uredniški odbor: Ana Lavrič, Barbara Murovec, Blaž Resman, Helena Seražin
Obdobje: od 2010
no-cover
Umetnine v žepu

Urednica zbirke: Barbara Murovec
Obdobje: od 2010
no-cover
Studia translatoria

Urednica zbirke: Martina Ožbot
Obdobje: od 2008
no-cover
Studia diplomatica Slovenica

Uredniški odbori: Ernest Petrič (glavni urednik), Andrej Rahten (odgovorni urednik), Andrej Vrčon (tehnični urednik), Karel Erjavec, Petra Svoljšak
Obdobje: od 2007 (od 2009 pri Založbi ZRC)
no-cover
Georitem

Urednika zbirke: Drago Kladnik, Drago Perko
Obdobje: od 2007
no-cover
Regionalni razvoj

Uredniki zbirke: Janez Nared, Drago Perko, Nika Razpotnik Visković
Obdobje: od 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Uredništvo: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks J. Bister
Obdobje: od 2007
Fundamenta artis historiae

Uredniki zbirke: Barbara Murovec, Mija Oter Gorenčič, Helena Seražin
Obdobje: od 2006